8 (8552) 49-23-09
8 (8552) 76-03-09
e-mail:evrosnab-kazan@mail.ru
: -, 8:00 - 17:00

THK

. . .
 
C3 THK 23,00 /. 5-7 100
C4 THK 26,00 /. 5-7 1 269
CV10 THK 101,00 /. 5-7 100
CV12 THK 117,00 /. 5-7 170
CV14 THK 155,00 /. 5-7 94
CV16 THK 5-7 70
CV5 THK 52,00 /. 5-7 472
CV6 THK 62,00 /. 5-7 129
CV8 THK 81,00 /. 5-7 406
EBB1605-4RR THK 17 348,00 /. 5-7 32
EBB2005-3RR THK 17 348,00 /. 5-7 27
EBB2505-3RR THK 17 537,00 /. 5-7 9
EBB2510-3RR THK 18 347,00 /. 5-7 17
EBB2510-4RR THK 14 297,00 /. 5-7 16
FF12 THK 7 547,00 /. 5-7 1
FK12 THK 31 820,00 /. 5-7 1
GREASEGUNUNITMG70 THK 16 997,00 /. 5-7 20
GREASEOILAFAGRS(70G)-E THK 2 147,00 /. 5-7 91
GREASEOILAFBLFGRS(70G)-E THK 1 160,00 /. 5-7 84
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 5-7 3
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 2 012,00 /. 5-7 10
GREASEOILAFJGRS(70G)-E THK 2 687,00 /. 5-7 94
GSR-15-T-SS(GK) THK 15 076,00 /. 7-10 1
GSR15 THK 22,00 /. 5-7 544
GSR20 THK 25,00 /. 5-7 360
GSR25 THK 27,00 /. 5-7 5 037
GSR25TSS THK
GSR30 THK 19,00 /. 5-7 7 860
GSR35 THK 33,00 /. 5-7 6 000
HRW17 THK 53,00 /. 5-7 3 515
HRW21 THK 33,00 /. 5-7 4 500
HRW21CR1UU THK 10 664,00 /. 5-7 6
HRW27 THK 38,00 /. 5-7 5 650
HRW27CR1SS THK 14 444,00 /. 5-7 4
HRW35 THK 43,00 /. 5-7 215
HRW35CA1SS THK 17 414,00 /. 5-7 3
HRW35CA1SSC1 THK 17 685,00 /. 5-7 5
HRW50CASS THK
HSR15 THK 29,00 /. 5-7 13 940
HSR15A1SS THK 6 479,00 /. 5-7 2
HSR15A1SS THK 6 143,00 /. 5-7 24
HSR15C1SS THK 6 143,00 /. 5-7 24
HSR15C1SS THK 6 479,00 /. 5-7 2
HSR15LC1SS THK 8 234,00 /. 5-7 6
HSR15R1SS THK 7 007,00 /. 5-7 16
HSR20 THK 32,00 /. 5-7 18 615
HSR20A1SS THK 8 639,00 /. 5-7 2
HSR20A1SS THK 7 952,00 /. 5-7 24
HSR20A1SSC1 THK 7 559,00 /. 5-7 4
HSR20C1SS THK 7 952,00 /. 5-7 24
HSR20C1SS THK 8 639,00 /. 5-7 2
HSR20LA1SSC1 THK 8 909,00 /. 5-7 4
HSR25 THK 32,00 /. 5-7 9 896
HSR25C1SS THK 10 112,00 /. 5-7 8
HSR30 THK 31,00 /. 5-7 3 360
HSR30ASS THK
HSR30C1SS THK 14 567,00 /. 5-7 2
HSR30R1SS THK 10 692,00 /. 5-7 3
HSR35 THK 33,00 /. 5-7 735
HSR35C1SS THK 11 150,00 /. 5-7 8
HSR35C1SSC1 THK 11 690,00 /. 5-7 10
HSR35CA1SSC1 THK 13 838,00 /. 5-7 7
HSR35HA1SS THK 16 052,00 /. 5-7 12
HSR35LB1SSC1 THK 14 162,00 /. 5-7 7
HSR45 THK 36,00 /. 5-7 6 740
HSR45HA1SS THK 19 467,00 /. 5-7 1
HSR55 THK 53,00 /. 5-7 6 120
HSR55B1SS THK 24 287,00 /. 5-7 6
HSR55B1SSC1 THK 24 435,00 /. 5-7 6
HSV15 THK 11,00 /. 5-7 38 876
HSV15C1SS THK 3 146,00 /. 5-7 32
HSV15R1SS THK 3 146,00 /. 5-7 31
HSV20 THK 12,00 /. 5-7 29 396
HSV20C1SS THK 4 037,00 /. 5-7 17
HSV20R1SS THK 3 551,00 /. 5-7 18
HSV25 THK 14,00 /. 5-7 17 400
HSV25C1SS THK 5 117,00 /. 5-7 12
HSV25R1SS THK 4 509,00 /. 5-7 20
HSV30 THK 15,00 /. 5-7 6 880
HSV30C1SS THK 6 737,00 /. 5-7 4
HSV30R1SS THK 6 737,00 /. 5-7 2
HSV35 THK 14,00 /. 5-7 13 560
HSV35C1SS THK 7 142,00 /. 5-7 8
HSV35R1SS THK 6 426,00 /. 5-7 2
HSV45 THK 19,00 /. 5-7 8 546
HSV45C1SS THK 11 057,00 /. 5-7 2
HSV45R1SS THK 11 057,00 /. 5-7 10
KR1502A-0150-H0-00A0 THK 68 324,00 /. 5-7 10
LBF 40 UU THK 2-3 / 5
LM 25 THK 6 118,00 /. 7-10 2
RB 3010 UUCC0 THK 2-3 / 5
RB 4510 UUC0 THK 2-3 / 5
SH 30 (60/60) THK 39,00 /. 7-10 1480
SHS 30-1 THK 7-10 1365
SHS 30LC1 SSG THK 2-3 / 5
SHS 35LC1 SSG THK 2-3 / 5
SHS 35LR1 SSG THK 2-3 / 5
SHS15 THK 33,00 /. 5-7 13 290
SHS15C1SS THK 8 087,00 /. 5-7 31
SHS15C1SSC1 THK 7 270,00 /. 5-7 1
:
12
THK +7 (8552) 49-23-09/
>