8 (8552) 49-23-09
8 (8552) 76-03-09
e-mail:evrosnab-kazan@mail.ru
: -, 8:00 - 17:00

THK

. . .
 
C3 THK 42,00 /. 5-7 100
C4 THK 48,00 /. 5-7 1 233
CV10 THK 187,00 /. 5-7 100
CV12 THK 216,00 /. 5-7 45
CV14 THK 287,00 /. 5-7 40
CV16 THK 100,00 /. 5-7 238
CV5 THK 96,00 /. 5-7 69
CV6 THK 114,00 /. 5-7 66
CV8 THK 150,00 /. 5-7 231
DCM16+881LT THK 26 987,00 /. 5-7 1
EBB1605-4RR THK 32 058,00 /. 5-7 32
EBB2005-3RR THK 32 058,00 /. 5-7 26
EBB2505-3RR THK 32 407,00 /. 5-7 2
EBB2510-3RR THK 33 904,00 /. 5-7 13
EBB2510-4RR THK 26 420,00 /. 5-7 16
EBB3205-3RR THK 26 046,00 /. 5-7 18
EBB3205-4RR THK 33 904,00 /. 5-7 18
EBB3205-6RR THK 48 125,00 /. 5-7 18
EBB3210-4RR THK 34 902,00 /. 5-7 6
EBB4005-6RR THK 43 385,00 /. 5-7 12
EBB4010-3RR THK 40 391,00 /. 5-7 11
EBB4010-4RR THK 43 634,00 /. 5-7 12
EBB4020-3RR THK 50 370,00 /. 5-7 12
EBB5010-4RR THK 54 861,00 /. 5-7 8
EBB5020-3RR THK 57 355,00 /. 5-7 11
EBB6310-6RR THK 86 295,00 /. 5-7 6
EBB6320-3RR THK 94 777,00 /. 5-7 6
FF12 THK 13 946,00 /. 5-7 1
FK12 THK 58 802,00 /. 5-7 1
GREASEGUNUNITMG70 THK 31 410,00 /. 5-7 19
GREASEOILAFAGRS(70G)-E THK 3 967,00 /. 5-7 76
GREASEOILAFBLFGRS(70G)-E THK 2 143,00 /. 5-7 56
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 6 960,00 /. 5-7 70
GREASEOILAFE-CAGRS(70G)-E THK 7 459,00 /. 5-7 50
GREASEOILAFFGRS(70G)-E THK 6 960,00 /. 5-7 75
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 3 717,00 /. 5-7 25
GSR-15-T-SS(GK) THK 22 410,00 /. 7-10 1
GSR15 THK 41,00 /. 5-7 / . 522
GSR20T1SS THK 14 944,00 /. 5-7 1
GSR25 THK 51,00 /. 5-7 / . 539
GSR25T1SS THK 21 587,00 /. 5-7 4
GSR30 THK 36,00 /. 5-7 / . 4 080
GSR35 THK 61,00 /. 5-7 / . 6 000
HRW17 THK 98,00 /. 5-7 / . 1 158
HRW21 THK 61,00 /. 5-7 / . 1 810
HRW21CR1UU THK 19 706,00 /. 5-7 1
HRW27 THK 70,00 /. 5-7 / . 5 648
HRW35 THK 79,00 /. 5-7 / . 191
HSR15 THK 53,00 /. 5-7 / . 20 170
HSR15A1SS THK 11 973,00 /. 5-7 2
HSR15C1SS THK 12 677,00 /. 5-7 32
HSR15LC1SS THK 15 216,00 /. 5-7 6
HSR15LC1SSC1 THK 15 216,00 /. 5-7 2
HSR15LR1SS THK 14 297,00 /. 5-7 4
HSR15LR1SSC1 THK 15 107,00 /. 5-7 2
HSR20 THK 58,00 /. 5-7 / . 27 135
HSR20A1SSC1 THK 13 968,00 /. 5-7 4
HSR20C1SS THK 14 694,00 /. 5-7 1
HSR20C1SSC1 THK 11 125,00 /. 5-7 2
HSR20CA1SS THK 18 887,00 /. 5-7 4
HSR20CA1SSC1 THK 18 887,00 /. 5-7 2
HSR20CB1QZSS THK 25 785,00 /. 5-7 10
HSR20CB1SS THK 18 887,00 /. 5-7 4
HSR20CB1SSC1 THK 18 887,00 /. 5-7 2
HSR20HA1SS THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR20HA1SSC1 THK 19 697,00 /. 5-7 2
HSR20HB1SS THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR20HB1SSC1 THK 19 697,00 /. 5-7 2
HSR20LA1SSC1 THK 16 463,00 /. 5-7 4
HSR20LC1SS THK 18 887,00 /. 5-7 4
HSR20LR1SSC1 THK 18 887,00 /. 5-7 2
HSR20YR1SS THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR25 THK 60,00 /. 5-7 / . 19 937
HSR25C1SS THK 18 686,00 /. 5-7 85
HSR25CA1SS THK 19 697,00 /. 5-7 8
HSR25CA1SSC1 THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR25CB1SS THK 19 697,00 /. 5-7 8
HSR25CB1SSC1 THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR25HA1SS THK 21 047,00 /. 5-7 8
HSR25HA1SSC1 THK 21 047,00 /. 5-7 4
HSR25HB1SS THK 21 047,00 /. 5-7 8
HSR25HB1SSC1 THK 21 047,00 /. 5-7 4
HSR25LC1SS THK 17 685,00 /. 5-7 8
HSR25LC1SSC1 THK 18 428,00 /. 5-7 2
HSR25LR1SSC1 THK 17 132,00 /. 5-7 2
HSR25YR1SS THK 21 047,00 /. 5-7 4
HSR30 THK 58,00 /. 5-7 / . 21 045
HSR30C1SS THK 26 919,00 /. 5-7 6
HSR30CA1SS THK 22 397,00 /. 5-7 8
HSR30CA1SSC1 THK 22 397,00 /. 5-7 4
HSR30CB1SS THK 22 397,00 /. 5-7 8
HSR30CB1SSC1 THK 22 397,00 /. 5-7 4
HSR30HA1SS THK 29 687,00 /. 5-7 8
HSR30HA1SSC1 THK 29 687,00 /. 5-7 4
HSR30HB1SS THK 31 037,00 /. 5-7 8
HSR30HB1SSC1 THK 31 037,00 /. 5-7 4
HSR30LC1SSC1 THK 20 642,00 /. 5-7 4
HSR30LR1SSC1 THK 19 697,00 /. 5-7 4
HSR30R1SS THK 21 587,00 /. 5-7 1
HSR30YR1SS THK 31 037,00 /. 5-7 4
:
THK +7 (8552) 49-23-09/
>