8 (8552) 49-23-09
8 (8552) 76-03-09
e-mail:evrosnab-kazan@mail.ru
: -, 8:00 - 17:00

THK

. . .
 
C3 THK 23,00 /. 5-7 100
C4 THK 26,00 /. 5-7 1 263
CV10 THK 101,00 /. 5-7 100
CV12 THK 117,00 /. 5-7 25
CV14 THK 155,00 /. 5-7 40
CV16 THK 54,00 /. 5-7 238
CV5 THK 52,00 /. 5-7 426
CV6 THK 62,00 /. 300
CV6 THK 62,00 /. 5-7 83
CV8 THK 81,00 /. 5-7 156
EBB1605-4RR THK 17 348,00 /. 5-7 32
EBB2005-3RR THK 17 348,00 /. 5-7 27
EBB2505-3RR THK 17 537,00 /. 5-7 9
EBB2510-3RR THK 18 347,00 /. 5-7 15
EBB2510-4RR THK 14 297,00 /. 5-7 16
EBB3205-3RR THK 14 094,00 /. 5-7 18
EBB3205-4RR THK 18 347,00 /. 5-7 18
EBB3205-6RR THK 26 042,00 /. 5-7 18
EBB3210-3RR THK 17 402,00 /. 5-7 18
EBB3210-4RR THK 18 887,00 /. 5-7 18
EBB4005-6RR THK 23 477,00 /. 5-7 12
FF12 THK 7 547,00 /. 5-7 1
FK12 THK 31 820,00 /. 5-7 1
GREASEGUNUNITMG70 THK 16 997,00 /. 5-7 20
GREASEOILAFAGRS(70G)-E THK 2 147,00 /. 5-7 86
GREASEOILAFBLFGRS(70G)-E THK 1 160,00 /. 5-7 12
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 35
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 35
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 5-7 1
GREASEOILAFE-CAGRS(70G)-E THK 20
GREASEOILAFE-CAGRS(70G)-E THK 35
GREASEOILAFFGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 35
GREASEOILAFFGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 5-7 5
GREASEOILAFFGRS(70G)-E THK 3 767,00 /. 35
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 2 012,00 /. 10
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 2 012,00 /. 10
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 2 012,00 /. 5-7 10
GREASEOILAFJGRS(70G)-E THK 2 687,00 /. 5-7 74
GSR-15-T-SS(GK) THK 13 568,00 /. 7-10 1
GSR15 THK 22,00 /. 5-7 / . 544
GSR20 THK 25,00 /. 5-7 / . 360
GSR20T1SS THK 4
GSR25 THK 27,00 /. 5-7 / . 1 517
GSR25TSS THK
GSR30 THK 19,00 /. 5-7 / . 7 860
GSR35 THK 33,00 /. 5-7 / . 6 000
HRW17 THK 53,00 /. 5-7 / . 3 515
HRW21 THK 33,00 /. 5-7 / . 3 490
HRW21CR1UU THK 10 664,00 /. 5-7 2
HRW27 THK 38,00 /. 5-7 / . 5 650
HRW27CR1SS THK 12
HRW35 THK 43,00 /. 5-7 / . 215
HRW35CA1SS THK 17 414,00 /. 5-7 1
HRW50CASS THK
HSR15 THK 29,00 /. 5-7 / . 12 100
HSR15A1SS THK 6 479,00 /. 5-7 2
HSR15C1SS THK 6 143,00 /. 5-7 37
HSR15LC1SS THK 8 234,00 /. 5-7 6
HSR15R1SS THK 7 007,00 /. 5-7 14
HSR20 THK 32,00 /. 5-7 / . 17 735
HSR20A1SS THK 8 639,00 /. 5-7 2
HSR20A1SSC1 THK 7 559,00 /. 5-7 4
HSR20C1SS THK 7 952,00 /. 5-7 16
HSR20LA1SSC1 THK 8 909,00 /. 5-7 4
HSR20R1SS THK 7 952,00 /. 5-7 9
HSR25 THK 32,00 /. 5-7 / . 6 296
HSR25C1SS THK 10 112,00 /. 5-7 29
HSR30 THK 31,00 /. 5-7 / . 1 320
HSR30ASS THK
HSR30C1SS THK 14 567,00 /. 5-7 8
HSR30R1SS THK 10 692,00 /. 5-7 1
HSR35 THK 33,00 /. 5-7 / . 21 215
HSR35C1SS THK 11 150,00 /. 5-7 1
HSR35C1SSC1 THK 5-7 20
HSR35CA1SSC1 THK 13 838,00 /. 5-7 3
HSR35HA1SS THK 16 052,00 /. 5-7 2
HSR35LB1SSC1 THK 14 162,00 /. 5-7 3
HSR45 THK 36,00 /. 5-7 / . 2 660
HSR45HA1SS THK 19 467,00 /. 5-7 1
HSR55 THK 53,00 /. 5-7 / . 3 480
HSR55B1SS THK 24 287,00 /. 5-7 6
HSR55B1SSC1 THK 24 435,00 /. 5-7 6
HSV15 THK 11,00 /. 5-7 / . 38 676
HSV15C1SS THK 3 146,00 /. 5-7 24
HSV15R1SS THK 3 146,00 /. 5-7 17
HSV20 THK 12,00 /. 5-7 / . 29 396
HSV20C1SS THK 4 037,00 /. 5-7 1
HSV20R1SS THK 3 551,00 /. 5-7 7
HSV25 THK 14,00 /. 5-7 / . 17 400
HSV25C1SS THK 5 117,00 /. 5-7 10
HSV25R1SS THK 4 509,00 /. 5-7 20
HSV30 THK 15,00 /. 5-7 / . 6 880
HSV30R1SS THK 6 737,00 /. 5-7 2
HSV35 THK 14,00 /. 5-7 / . 12 280
HSV35C1SS THK 7 142,00 /. 5-7 3
HSV35R1SS THK 6 426,00 /. 5-7 2
HSV45 THK 19,00 /. 5-7 / . 446
HSV45C1SS THK 11 057,00 /. 5-7 2
HSV45R1SS THK 11 057,00 /. 5-7 6
KR1502A-0150-H0-00A0 THK 68 324,00 /. 5-7 10
:
12
THK +7 (8552) 49-23-09/
>