8 (8552) 49-23-09
8 (8552) 76-03-09
e-mail:evrosnab-kazan@mail.ru
: -, 8:00 - 17:00

THK

. . .
 
C3 THK 42,00 /. 5-7 100
C4 THK 48,00 /. 5-7 1 233
CV10 THK 187,00 /. 5-7 100
CV12 THK 216,00 /. 5-7 45
CV14 THK 287,00 /. 5-7 40
CV16 THK 100,00 /. 5-7 238
CV5 THK 96,00 /. 5-7 134
CV6 THK 114,00 /. 5-7 16
CV8 THK 150,00 /. 5-7 231
DCM16+881LT THK 26 987,00 /. 5-7 1
EBB1605-4RR THK 32 058,00 /. 5-7 32
EBB2005-3RR THK 32 058,00 /. 5-7 26
EBB2505-3RR THK 32 407,00 /. 5-7 9
EBB2510-3RR THK 33 904,00 /. 5-7 15
EBB2510-4RR THK 26 420,00 /. 5-7 16
EBB3205-3RR THK 26 046,00 /. 5-7 18
EBB3205-4RR THK 33 904,00 /. 5-7 18
EBB3205-6RR THK 48 125,00 /. 5-7 18
EBB3210-3RR THK 32 158,00 /. 5-7 18
EBB3210-4RR THK 34 902,00 /. 5-7 6
EBB4005-6RR THK 43 385,00 /. 5-7 12
EBB4010-3RR THK 40 391,00 /. 5-7 11
EBB4010-4RR THK 43 634,00 /. 5-7 12
EBB4020-3RR THK 50 370,00 /. 5-7 12
EBB5010-4RR THK 54 861,00 /. 5-7 12
EBB5020-3RR THK 57 355,00 /. 5-7 12
EBB6310-6RR THK 86 295,00 /. 5-7 6
EBB6320-3RR THK 94 777,00 /. 5-7 6
FF12 THK 13 946,00 /. 5-7 1
FK12 THK 58 802,00 /. 5-7 1
GREASEGUNUNITMG70 THK 31 410,00 /. 5-7 19
GREASEOILAFAGRS(70G)-E THK 3 967,00 /. 5-7 76
GREASEOILAFBLFGRS(70G)-E THK 2 143,00 /. 5-7 56
GREASEOILAFCGRS(70G)-E THK 6 960,00 /. 5-7 70
GREASEOILAFE-CAGRS(70G)-E THK 7 459,00 /. 5-7 50
GREASEOILAFFGRS(70G)-E THK 6 960,00 /. 5-7 75
GREASEOILAFGGRS(70G)-E THK 3 717,00 /. 5-7 30
GSR-15-T-SS(GK) THK 22 410,00 /. 7-10 1
GSR15 THK 41,00 /. 5-7 / . 522
GSR20T1SS THK 14 944,00 /. 5-7 2
GSR25 THK 51,00 /. 5-7 / . 1 449
GSR25T1SS THK 5-7 7
GSR30 THK 36,00 /. 5-7 / . 4 080
GSR35 THK 61,00 /. 5-7 / . 6 000
HRW17 THK 98,00 /. 5-7 / . 1 158
HRW21 THK 61,00 /. 5-7 / . 1 890
HRW21CR1UU THK 19 706,00 /. 5-7 2
HRW27 THK 70,00 /. 5-7 / . 5 648
HRW35 THK 79,00 /. 5-7 / . 191
HSR15 THK 53,00 /. 5-7 / . 20 170
HSR15A1SS THK 11 973,00 /. 5-7 2
HSR15C1SS THK 11 351,00 /. 5-7 34
HSR15LC1SS THK 15 216,00 /. 5-7 6
HSR20 THK 58,00 /. 5-7 / . 15 135
HSR20A1SS THK 15 964,00 /. 5-7 2
HSR20A1SSC1 THK 13 968,00 /. 5-7 4
HSR20C1SS THK 14 694,00 /. 5-7 5
HSR20C1SSC1 THK 11 125,00 /. 5-7 2
HSR20LA1SSC1 THK 16 463,00 /. 5-7 4
HSR20R1SS THK 14 694,00 /. 10
HSR25 THK 60,00 /. 5-7 / . 31 937
HSR25C1SS THK 18 686,00 /. 5-7 1
HSR25LR1SS THK 16 443,00 /. 5-7 2
HSR25LR1SSC1 THK 17 132,00 /. 5-7 4
HSR30 THK 58,00 /. 5-7 / . 21 769
HSR30R1SS THK 19 759,00 /. 5-7 1
HSR35 THK 61,00 /. 5-7 / . 15 721
HSR35CA1SSC1 THK 25 572,00 /. 5-7 1
HSR35HA1SS THK 29 663,00 /. 5-7 2
HSR35LC1SSC1 THK 5-7 2
HSR45HA1SS THK 35 975,00 /. 5-7 1
HSR55 THK 98,00 /. 5-7 / . 3 360
HSR55B1SS THK 44 881,00 /. 5-7 6
HSR55B1SSC1 THK 45 156,00 /. 5-7 6
HSV15 THK 20,00 /. 5-7 / . 36 663
HSV15C1SS THK 5 813,00 /. 5-7 12
HSV15R1SS THK 5 813,00 /. 5-7 11
HSV20 THK 22,00 /. 5-7 / . 28 320
HSV25 THK 26,00 /. 5-7 / . 17 275
HSV25C1SS THK 9 455,00 /. 5-7 9
HSV25R1SS THK 8 333,00 /. 5-7 18
HSV30 THK 28,00 /. 5-7 / . 6 958
HSV30C1SS THK 12 449,00 /. 5-7 4
HSV35 THK 26,00 /. 5-7 / . 12 215
HSV35C1SS THK 13 197,00 /. 5-7 3
HSV35R1SS THK 11 875,00 /. 5-7 2
HSV45 THK 35,00 /. 5-7 / . 184
HSV45R1SS THK 20 432,00 /. 5-7 6
KR1502A-0150-H0-00A0 THK 126 262,00 /. 5-7 10
LM 25 THK 9 094,00 /. 7-10 2
LR3275Z THK 24 424,00 /. 5-7 16
RA16013CUUCC0 THK 84 050,00 /. 5-7 6
RA8008UUCC0 THK 42 387,00 /. 5-7 2
RB10016UUCC0 THK 92 283,00 /. 5-7 1
SH 30 (60/60) THK 57,00 /. 7-10 / . 1480
SHS 30-1 THK 7-10 / . 1365
SHS15 THK 60,00 /. 5-7 / . 17 250
SHS15C1SS THK 14 944,00 /. 5-7 8
SHS15LV1SS THK 20 682,00 /. 5-7 4
SHS15R1SS THK 13 447,00 /. 5-7 20
:
12
THK +7 (8552) 49-23-09/
>